Nauka Sztuki – Sztuka Nauki

Uniwersytet Łódzki jest realizatorem projektu „Nauka sztuki – sztuka nauki”, którego celem jest popularyzacja wiedzy o metodzie practice-as-research (PaR, pol. praktyka-jako-badanie). Wraz z Teatrem Nowszym oraz partnerami artystycznymi: Mandalą Performance Festival, Malta Festivalem, Komuną Warszawa, Gdańskim Festiwalem Tańca oraz Teatrem Łaźnia Nowa zaprasza do udziału w  pokazach spektaklu tanecznego ODYSEJA, warsztatach PaR oraz dyskusjach.

PaR jako metoda procesu twórczego pozwoliła sformułować Teatrowi Nowszemu propozycję treningu tanecznego uwzględniającą doskonalenie uważności podczas pracy nad spektaklem „Odyseja”.  Widowisko to odbywa się w przestrzeniach działających normalnie dworców – wśród podróżnych. Opowiada o kryzysie podróży w XXI wieku. Choć współczesny świat stoi dla nas otworem, to coraz rzadziej wyruszamy w podróż, która nie tylko jest przygodą, ale też ścieżką wewnętrznej przemiany. Dziś możemy polecieć na koniec świata lub nawet zdobyć z wycieczką Mount Everest, ale to nie oznacza, że przekraczamy jakiekolwiek osobiste granice. Doświadczamy jedynie iluzji rytuału przejścia, którą chętnie wzmacniamy epicką relacją w mediach społecznościowych. Istotą podróży jest to, co po drodze. To otrząśnięcie się z młodzieńczych ideałów i odnalezienie sensu życia – swojej Itaki.

Teatr Nowszy zaprasza widzów do miejsca, gdzie podróż się rozpoczyna lub kończy. Na dworcu kolejowym – pomiędzy przyjazdami i odjazdami pociągów – będą wspólnie doświadczać wyprawy w różnych jej momentach: tuż sprzed “wyjazdu”, w chwili zwątpienia oraz w procesie dojrzewania – rytualnej “śmierci do nowego życia”. Każdy uczestnik otrzyma zestaw słuchawkowy, który będzie bramą do intymnego świata wykreowanego przez performerów, a niedostępnego dla przypadkowych przechodniów. Poprzez język teatru i tańca badają, w jakim stopniu archetyp homo viator – człowieka w drodze, jest aktualny dla współczesnego Europejczyka.

Spektakl „Odyseja” zostanie zaprezentowany dwukrotnie w Warszawie (23 lipca), Krakowie, Wrocławiu (15 maja), Poznaniu (2 lipca) oraz Gdańsku (21 sierpnia). Każdej prezentacji towarzyszyć będą godzinne spotkanie z twórcami oraz otwarte warsztaty PaR skierowane przede wszystkim do praktyków jak i teoretyków sztuki – krytyków, studentów, edukatorów, animatorów, społeczników i specjalistów z zakresów nauk o kulturze, nauk o sztuce oraz nauk społecznych.  Warsztaty oparte są na strukturze przebiegu procesu badawczego, strategiach i metodach PaR wypracowanych częściowo w pracy nad spektaklem.

Warsztaty PaR dotyczyć będą strategii badawczych istniejących na przecięciu nauki i sztuk performatywnych. Są skierowane przede wszystkim do tych, którzy wychodzą od praktyki i chcą dowiedzieć się jak można ją uporządkować, pogłębić jej rozumienie korzystając z narzędzi akademickich. Natomiast osoby posiadające szerokie podstawy teoretyczne będą miały możliwość poznać sposoby przenoszenia ich na konkretne, bezpośrednie doświadczenie artystyczne. Będzie ono traktowane nie jako materiał badawczy, ale właśnie czasoprzestrzeń generowania wiedzy. Program warsztatów to bryk metodologiczny i narzędziowy. Pomoże w realizacji projektów dokumentacyjnych, eksperymentalnych, edukacyjnych i przede wszystkim badawczych.