O Fundacji

Celem głównym Fundacji Nowszego Teatru jest wspieranie rozwoju kultury i sztuki, w szczególności teatru, tańca i choreografii oraz jej upowszechnianie, a także ułatwianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki oraz prowadzenie i rozwijanie teatru tańca o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym we współpracy z państwowymi i samorządowymi instytucjami i innymi partnerami, realizującego program artystyczny, edukacyjny, społeczny i prozdrowotny.

 

Skip to content